Borgerforeningen

Borgerforenings bestyrelse:

Formand: Michal Lønsgren Andersen
Tlf.nr. 40 70 41 69, mail: michalandersen1971@gmail.com

Næstformand: Karina Søndergaard Andersen
Tlf.nr. 20 40 69 94 mail: lyngtoppen3@outlook.com
 
Sekretær: Ursula Nørgaard
Tlf.nr. 21 73 33 84 mail: post@mamo.dk
 
Kasserer: Gerda Rasmussen
Tlf.nr. 86 38 64 25/24 80 54 82,mail: kasserer@boennerup.dk
 
Kasserer: Jens Nørlem
Tlf.nr. 28 92 10 13 mail: jensnoerlem@hotmail.com
 
Anette Fogh
Tlf.nr. 25 37 26 33 mail: jensoganette@fogh.mail.dk
 
Henning Holm Jensen
Tlf.nr. 40 51 79 43, mail: faldbakkevej@gmail.com
 
Trine Kern
Tlf.nr. 61 36 1541, mail: stendalen4@mail.dk

Suppleanter
 
Klaus Pedersen
Tlf.nr. 21 26 80 55, mail: salonen@nrdn.dk
 
Mette Kristensen
Tlf.nr. 61 74 40 81 mail: monet_mette@yahoo.dk
Som ny borger i Bønnerup strand får du/I et års gratis medlemskab af Borgerforeningen + en velkomst gave 
 
Borgerforeningens faste arrangementer

• Bankospil i Borgerhuset, søndag i lige uger
• Generalforsamling i februar
• Fastelavnsfest
• Sct. Hans på Havnen, den 23 juni
• Stort bankospil torsdag aften til havnefesten
• Juletræ for alle første søndag i advent.
• Bønnerupkontakten (husomdelt)
• Ren dag

Borgerforeningen kan altid kontaktes vedr. nye ideer, nye aktiviteter, spørgsmål eller kontaktpersoner til andre foreninger, efter kl. 17.00

Pris for medlemskab: kr. 125,00 pr person

Indbetal på reg. 7320 kontonr. 123 76 14

Kontingent kan indbetales direkte til Gerda Rasmussen. Tlf. 24 80 54 82

Borgerforeningen tilbyder udlejning af Bønneruphuset, samt udlejning af borde/stole og service.
Kontaktudlejning: Kate Sørensen tlf. 86 38 63 69
 
Kulturcafeen. Fast biblioteks funktion
Onsd. 16.00 til 18.00
Arrangementer, leje af cafeen m.v. Nye ideer modtages gerne.
Kontakt Mie Christensen
Tlf. 20 18 44 34